ކޮންޓެކްޓްސް


އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
މާލެ، ދިވެހި ރާއްޖެ

ޓެލެފޯނު: 3323627
ފެކްސް: 3316329
އީމެއިލް: admin@arabiyya.edu.mv

ސޯޝަލް މީޑިޔާ:


މަދަރުސާގެ މުދީރު: އަލް އުސްތާޒް މުޙައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުލް ރަހީމް
ފޯން: 3325369
ފެކްސް: 3316329
އީމެއިލް: principal@arabiyya.edu.mv